Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

Her dersin öğretim eleman(lar)ı tarafından her ders için hazırlanan Bilgi Paketleri'nde her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Çukurova Üniversitesi "Bağıl Değerlendirme Yönergesi" ve "Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" yönetmeliklerinin ilgili maddeleri uygulanmaktadır.