Mezunların İstihdam Olanakları:

Program mezunlarımız; serbest muhasebeci mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlik bürolarında, tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev istihdam alanı bulabilmektedir.