Amaçlar

Çağdaş dünya ve ülke koşullarına duyarlı, Atatürk ilke ve inkılapları bilincinde ulusal kültür ve değerlerini yaşatan, ülkesine, ulusuna ve insanlık alemine hizmeti amaç edinen, sağlık birimlerindeki sekreterya hizmetlerini yürütebilen, hastalıkların teşhis ve tedavilerini kaydedebilen, tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen, dokümanları toplayıp, düzenleyerek arşivleyebilen, arşiv düzenleyip, geliştirebilen hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan, çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan, hasta, hasta yakınları ve sağlık personeli arasında hizmet vererek destek sağlayan meslek elemanları yetiştirmektir

Hedefler

Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik hizmetleri alanında çalışacak olan meslek elemanlarına: sağlık sektörünün beklentileri ve ihtiyacı doğrultusunda yaşam boyu gelişme eğilimi gösterme, alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip olma, mesleki bilgi ve becerilerinin yanı sıra etkin iletişim kurabilme, ekip içersinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği gibi yeterlilikler kazandırmak, ayrıca, kuramsal bilginin yanında hastane içi uygulama ve zorunlu birinci sınıf yaz stajı ile öğrencilerimizin iş yaşamına başlamadan önce alan deneyimi kazanmalarını sağlamaktır.