Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Tıbbi dokümanların çağdaş kullanımı hakkındaki temel bilgileri açıklar

- Tıbbi dokümanların toplanması ve analizi ile ilgili bilgileri tanımlar

- İnsanların anatomik, fizyolojik yapısını, tıbbi terminolojiyi, hastalık ve ameliyatların standart terminolojisini açıklar

- Hasta dosyaları üzerinde ameliyatların ve hastalıkların uluslararası sınıflandırma ve kodlamasını listeler

- Kurum içi ve kurum dışı haberleşmeyle ilgili yazışma tekniklerini kullanabilme becerisi gösterir.

- Hasta raporlarının hazırlanmasındaki temel kuralları açıklar."

- Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivleme ve indeksleme işlemlerinin esaslarını açıklar.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- İstatistiki verileri kurallara uygun olarak kaydeder.

Ögrenme Yetkinligi

- Hasta dosyalarının otomasyonu ve tıbbi dokümanların değerlendirilmesinde bilgi işlem teknolojisini kullanarak bilgisayarla yazışmaları yapar

- Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivler ve indeksler.

- Sağlık kayıtlarını tutar.

- Temel tıbbi sekreterlik bilgi ve becerisine sahip olup, büro yönetimi işlemlerini yürütür

- Sağlık bakım sistemindeki bireylerin en kaliteli hizmeti alabilmeleri için raporlandırma, sosyal güvence ile ilgili işlemleri bağımsız olarak yürütür

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Meslektaşları, hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurar

- Mesleki sorumlulukları çerçevesinde organizasyonu yapar, karar verir ve sorunları çöze

Alana Özgü Yetkinlik

- Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde analiz eder

- Hastayla ilgili verileri mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak

- En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

- Mesleki teknolojik gelişmeleri takip eder ve kullanır.