Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Bilim Adamları ve Buluşları
(SHS143)
- - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1
Fizyoloji
(SH119)
4 - 2 - - - - 1 - - - - - - - 4 - - - -
Fizyoloji
(SH124)
4 - 2 - - - - 1 - - - - - - - 4 - - - -
Fizyoterapi 1
(FYT107)
- 2 - 2 - 5 - - 3 3 - 4 4 - - - - - - -
Fizyoterapi 2
(FYT104)
- - 3 5 2 5 1 - - 4 - - 5 3 - - - - 3 -
Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme
(FYT103)
3 2 4 2 - - 5 - 3 - - - 2 - - - - - - -
Gen Teknolojisinin Toplumsal Etkileri
(SHS204)
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 2
Hareket Sistemi Anatomisi
(SHS103)
5 3 1 - 1 - 3 - - - 2 - - - - - - - - -
Hastane Enfeksiyonları ve Korunma
(SHS206)
- - - - - - - 2 - - - - 1 - 1 3 3 1 4 3
Kişisel Başarı Yöntemleri
(SHS212)
- - - - - - - 2 - - - - - - - 2 4 - - 1
Meslek Etiği
(SHS101)
- - - - - - - - - - - - - - - 5 5 - - -
Nörolojik Rehabilitasyon
(FYT209)
- - - 1 - 4 - - 4 5 1 1 - - 4 3 3 1 - -
Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi
(SHS210)
- - - - - - - - - - - - - - - 4 2 - 3 3
Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon
(SHS139)
- - - 2 - 3 - 5 - - - - - 5 5 5 5 3 5 4
Standardizasyon ve Kalite Yönetimi
(SHS208)
- - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - -
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
(SHS141)
- - - - - - - - - - - - - - - 4 2 1 2 2
Tıbbi Terminoloji
(FYT105)
1 5 - 1 - - - - 1 - - - - - 1 2 1 2 - 2
Topluma Hizmet Uygulamaları
(SHS102)
- - - - - - - - - - - - - - - 3 3 2 1 4
Yaşlanma Biyokimyası
(SHS222)
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
Yaz Stajı
(SH201)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5
İlişkili ders sayısı / 20 6 5 6 7 3 5 4 6 5 4 3 3 5 3 5 14 12 8 7 10
İlişki ağırlığı 22171718822141616178101713164535142327
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir