Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Ağız Cerrahisi ve Periodontoloji
(DS127)
5 1 5 2 5 3 - 4 5 - 5 5 4 - 5 1 3 1 2 2
Ağız Cerrahisi ve Periodontoloji
(DS152)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alet Bakımı ve Koruması
(DS142)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
(SHS130)
- - - 1 1 1 - 1 - 3 2 1 1 3 1 3 3 3 4 4
Baş ve Boyun Anatomisi
(SH131)
5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bilgi Sistemlerine Giriş
(SHS116)
- - - - - - - - - 4 - - - 4 - - 3 2 - 2
Bilim Adamları ve Buluşları
(SHS143)
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
Çiğneme Fizyolojisi
(SHS136)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Farmakoloji
(SH112)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fizyoloji
(SH119)
5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fizyoloji
(SH124)
5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Halk Sağlığı
(SHS111)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Hastalık Bilgisi
(SHS133)
- - 5 - - - - - 2 - - - 1 - - - - - 2 5
Hastane Enfeksiyonları ve Korunma
(SHS206)
- - 5 - - - - - - - - - - - - - 5 5 3 5
Hastayla İletişim
(SHS220)
- - - - - 2 2 2 - 3 5 2 1 2 1 1 5 4 4 2
İlk Yardım
(SHS126)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
İş Sağlığı ve Güvenliği
(SHS106)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Kılinik Uygulama
(DS242)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4
Kişisel Başarı Yöntemleri
(SHS212)
- - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - -
Klinik Uygulama
(DS241)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
Konservatif Diş Tedavisi ve Protez Yardımcılığı ile Dental Terminoloji
(DS121)
- - 2 3 3 3 - 2 2 - 2 - - - - - - - - -
Konservatif Diş Tedavisi ve Protez Yardımcılığı ile Dental Terminoloji
(DS148)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Meslek Etiği
(SHS101)
- - - - - - - - - - - - - - - - - 4 5 -
Meslekte Temel İlke ve Uygulamalar
(DS129)
- 2 2 - - - 5 4 4 4 4 4 - - - 2 4 5 5 5
Mikrobiyoloji
(SHS147)
1 1 4 2 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4
Mikrobiyoloji
(SHS110)
- - 5 2 4 2 - - 5 2 3 1 5 4 4 3 2 2 - 3
Muayenehane Bakımı ve Yönetimi
(SHS134)
1 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5
Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi
(SHS210)
- - 4 - - - - - 5 - - - - - - - 4 - 5 3
Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon
(SHS139)
- - - - - - - - - - - - - 4 4 - 5 4 4 5
Standardizasyon ve Kalite Yönetimi
(SHS208)
- - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - -
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
(SHS141)
- - 5 - 2 - - 5 5 - 4 - 5 - - - - - - 3
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
(SHS125)
- - - - - - - - - 4 - - - 2 - - - - - -
Temel Ortodonti ve Hasta Bakımı İle Koruyucu Diş Hekimliği
(DS119)
3 4 3 5 4 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5
Temel Ortodonti ve Hasta Bakımı İle Koruyucu Diş Hekimliği
(DS146)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tıbbi Terminoloji
(SHS137)
2 1 1 1 1 1 - - - - - - - 1 - 1 1 2 4 3
Topluma Hizmet Uygulamaları
(SHS102)
- - - - - - - - - - - - - - - - 4 4 4 2
Tütünün Sağlığa Zararları ve Kontrolü
(SHS123)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3
Üniversitelerde Yaşam Kültürü ve İletişim
(SHS135)
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 2 2
Yaz Stajı
(SH201)
5 4 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 5 3 3
İlişkili ders sayısı / 39 11 9 15 11 12 11 8 12 13 12 13 11 12 13 11 12 18 21 19 24
İlişki ağırlığı 4224603644343347574653424648433767686589
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir