Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- İnsan ağız-diş temel yapısını ve fonksiyonunu açıklar.

- Ağız bölgesine yapılan uygulamaların temel özelliklerini listeler.

- Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen ile ilgili temel bilgileri tanımlar

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Klinikte kullanılan araç ve gereçleri tanır.

- Alet bakımı ve koruması ile ilgili bilgileri kullanır

- Hasta bireyin muayene ve tedavisi öncesinde ünitin hazırlanma basamaklarını sayar

- Dört elli çalışma kurallarını uygular

- Hastaya yapılan uygulamalarla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerilerini kullanarak çalışma alanını hazırlar.

- Kullanılan aletlerin sterilizasyonunu ve dezenfeksiyonunu sağlar.

- Hasta randevularını takip eder.

- Diş hekiminin dört elli çalışmasına olanak verecek şekilde hekimi asiste eder.

- Dental tedaviler sırasında kullanılan malzemeleri hazırlar. Kullanılan aletlerin sterilizasyonunun ve dezenfeksiyonunu yapar.

- Hasta randevu, takip ve laboratuvar formlarını doldurur. Hasta ile ilgili materyaller kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır

- Uygulama öncesinde çalışma alanını ve hastayı hazırlar.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Kullanılan aletlerin kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar

- Kliniğin eksiklerini belirler ve gerekli olan malzemeler için istekte bulunur.

- Gerektiğinde hasta ve hekim arasında en uygun ve hızlı şekilde koordinasyonu sağlar

Ögrenme Yetkinligi

- Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastaları ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır. Mesleki teknolojik gelişmeleri izler.