Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisinde Klinik Yardımcılığı
(DS102)
3 4 5 5 5 - - 3 5 - 5 - - - 4 4 4 2 - 5
Bilgi Sistemlerine Giriş
(SHS152)
- - - - - - - - - - - - - - - - - 2 3 -
Çiğneme Fizyolojisi
(SHS142)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fizyoloji
(SH119)
5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hastane Enfeksiyonları ve Korunma
(SHS238)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
İlk Yardım
(SH132)
1 - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Kişisel Başarı Yöntemleri
(SHS244)
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
Mikrobiyoloji
(SHS153)
3 4 4 4 4 2 2 3 4 1 3 1 4 2 3 3 2 3 3 4
Mikrobiyoloji
(SHS154)
3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 3 2 4 2 4 - - - 3 4
Muayenehane Yönetimi ve Bakımı
(SHS112)
3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ortodontide Klinik Yardımcılığı
(DS103)
5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - - 5 3
Protetik Diş Tedavisinde Klinik Yardımcılığı ve Dental Terminoloji
(DS105)
4 4 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3
Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi
(SHS242)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Standardizasyon ve Kalite Yönetimi
(SHS240)
- - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - -
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
(SHS151)
- - - - - - - - - 5 - - - 5 - - - 2 - 4
İlişkili ders sayısı / 15 8 6 7 6 6 5 5 6 6 6 6 5 5 6 7 6 5 7 6 8
İlişki ağırlığı 2723272826202024282326182324252317202233
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir