Kazanılan Derece:

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanı Ön Lisans derecesi (Associate Degree) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı öğrencilerinin mezun olabilmek için 4 yarıyılda toplam 120 AKTS tamamlaması gerekmektedir. Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için öğrenciler 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.
Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Ön Lisans