Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Analitik Teknikler ve Otomosyon
(SHS218)
- - - - 1 2 1 1 1 1 - - 1 1 - - - - - -
Bilgi Sistemlerine Giriş
(SHS116)
- - - - - - - - - - - - 1 - - 3 - - - -
Bilim Adamları ve Buluşları
(SHS143)
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1
Biyokimya
(TL221)
5 - - - 5 - 5 - - 5 5 5 5 - - - - - - -
Biyokimya
(TL226)
- - - - 5 5 5 - 5 5 5 5 - 2 5 - - - - -
Fizyoloji
(SH119)
4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fizyoloji
(SH124)
4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Halk Sağlığı
(SHS111)
- 4 2 2 - - - - - - - - - - 2 2 2 - 3 -
Hastalık Bilgisi
(SHS133)
1 5 5 5 - - - 2 1 - - 2 - - 1 2 3 - 5 -
Hastane Enfeksiyonları ve Korunma
(SHS206)
3 5 5 5 3 3 - 5 5 5 5 5 3 3 5 4 4 - 4 4
Hematoloji
(TL223)
2 2 - - 3 4 4 5 5 5 4 4 2 3 3 3 4 - - 1
Hematoloji
(TL204)
1 2 1 1 2 5 3 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 - 3 3
Histoloji
(TL121)
5 3 - - - 3 - 5 5 5 3 3 - - 3 5 5 - 5 5
İleri Analiz Teknikleri
(SHS216)
- - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - 1
İlk Yardım
(SHS126)
3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 -
İmmünoloji - Seroloji
(TL225)
4 3 4 - 4 4 4 4 4 4 3 - - - - 4 - - - 4
İmmünoloji - Seroloji
(TL218)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kimya
(TL103)
- 5 - - 5 5 5 - - 5 5 5 5 4 4 - - - - 5
Kimya
(TL104)
- - - - - 5 - - - 2 4 2 5 4 3 - 4 - - 4
Laboratuvar Aletleri
(TL113)
- - - 5 4 5 4 - 4 - - - - - - 4 - - 4 4
Laboratuvar Aletleri
(TL116)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Meslek Etiği
(SHS101)
- - - - - - - - - - - - - - - 5 5 - - -
Mikrobiyoloji
(TL227)
4 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5
Mikrobiyoloji
(TL220)
4 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 4 5
Moleküler Yöntemler
(SHS214)
- - - - - 2 - - - - - - - - - 2 - - - 1
Parazitoloji
(TL212)
- 2 5 3 - 3 - 5 5 5 4 5 - 1 - 5 5 - 5 5
Patoloji
(TL117)
5 4 2 1 - - 4 5 5 5 5 4 3 2 2 3 3 1 2 3
Psikoloji ve Davranış Bilimleri
(SHS131)
- - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - -
Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi
(SHS210)
- 5 4 5 - - - 4 5 4 - 5 4 3 5 5 5 - 4 5
Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon
(SHS139)
- - - - 4 - 5 5 5 4 - 5 5 5 5 5 5 4 5 5
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
(SHS141)
- - - 5 - - - 4 4 - - - - - - - - - - -
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
(SHS125)
- - - - - - - - - - - - - - 3 2 1 2 - 1
Tıbbi Biyoloji
(TL105)
4 3 3 1 2 5 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 2
Tıbbi Biyoloji
(TL106)
4 3 - - - 3 - - - - - - - - - 4 4 - 4 -
Tıbbi Terminoloji
(TL119)
2 - 1 1 1 1 - - - - - - - 1 - 2 3 4 - 2
Topluma Hizmet Uygulamaları
(SHS102)
- - - - - - - - - - - - - - - 5 5 - - 2
Yaz Stajı
(SH201)
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
İlişkili ders sayısı / 37 17 16 13 14 15 18 14 16 18 18 15 17 15 16 17 24 22 8 16 22
İlişki ağırlığı 5961474948705066757664715151628884196673
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir