Program Hakkında Bilgi

Tıbbi Laboratuvar Programı 1990-1991 eğitim-öğretim döneminde 51 öğrenci ile eğitime başlamıştır. 2008-2009 eğitim-öğretim dönemi itibariyle hem normal hem de ikinci öğretim programı ile eğitim verilmektedir.
Program ISCED Kodu

725
Programın Kredisi

120
Programın Süresi

2
Programın Özellikleri ve Tanımı

Bu programa ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) göre veya meslek liselerinden sınavsız geçiş ile öğrenci alınmaktadır. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge´leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. Tıbbi Laboratuvar normal öğrenimde 45 öğrenci ve ikinci öğrenimde 45 öğrenci olmak üzere toplam 90 kişilik kontenjanımız vardır. Eğitim dili Türkçe´dir. Öğrenciler teorik ve uygulamalı derslerini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin laboratuarlarında yapmaktadırlar. Sağlık kurum ve kuruluşlarında laboratuvar teknisyeni olarak çalışmak üzere ara insan gücü yetiştirilmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz sağlık teknikeri ünvanını kazanmaktadırlar. Üniversite  ve devlet hastaneleri ile özel laboratuvarlarda iş bulabilmektedirler.
Egitim Şekli

Tam zamanlı