Kazanılan Derece:

Sağlık teknikeri

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Ön Lisans
Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış o