Kazanılan Derece:

Sağlık Teknikeri

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Meslek liselerinden direkt geçiş ve üniversite öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı aracılığıyla kabul edilir.
Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Ön Lisans