Amaçlar

Yaşlı bireylerin yaşama onurlu bir şekilde devam etmesi için Yaşlı Bakım Hizmetleri alanında, sağlık standartlarının gelişimine ve yaşam kalitelerinin arttırılmasına katkı sağlayan, yaşlının gereksinimlerine yönelik yaşlı bakım hizmetlerini bütüncül yaklaşımla kuramsal bilgi temelinde uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip, Atatürk İlke ve Inkılaplarını benimsemiş, sorumluluk sahibi, işbirliği ve kişisel gelişime açık, analitik düşünebilen yetkin birer sağlık teknikeri olmalarını sağlamaktır.

Hedefler

1. Yaşlı bireylere fiziksel bakım vermek.2. Yaşlı bireylerin sosyal bakım ve rehabilitasyonunu sağlamak.3. Yaşlı bireyleri psikolojik yönden desteklemek.4. Yaşlı bireylerin aktif yaşlanması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yardım etmek.