Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Bilgi Sistemlerine Giriş
(SHS116)
- - - - - - - - - 2 - - - - 2 - 4 - 1 1
Bilim Adamları ve Buluşları
(SHS143)
- - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 1
Enfeksiyon Hastalıkları
(YBP255)
3 2 3 3 1 1 5 5 2 3 2 5 1 4 4 3 5 1 5 5
Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri
(YBP282)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Farmakoloji
(SH112)
3 3 2 1 1 1 3 1 1 2 2 3 - - 3 2 1 - - -
Fizyoloji
(SH119)
5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Geriatrik Psikiyatri
(YBP286)
2 3 - - 3 - - - - - - - - - - - - - - -
Geriontolojik Sosyal Hizmetler
(YBP259)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Halk Sağlığı
(SHS111)
3 3 2 3 - 2 - 3 - 2 - - - - 2 - - - - -
Hastalık Bilgisi
(SHS133)
1 3 1 3 - - 3 4 1 2 1 1 1 - 2 - 1 - 1 1
Hastane Enfeksiyonları ve Korunma
(SHS206)
- - - - 3 3 4 4 - - - 2 - 3 4 3 2 - 4 4
İlk Yardım
(YBP278)
- - - - 2 - 2 - - 1 5 2 - 1 3 1 3 - 2 1
Kişiler Arası İlişkiler
(SHS104)
- - - - - - - - - - - - - - - 5 - - 2 -
Kronik Hastalıklar Bilgisi
(YBP162)
5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 5 3 2 3 3
Meslek Etiği
(SHS211)
- 1 - 5 - - - - - 5 - - - 2 4 2 - - 3 3
Mesleki Yabancı Dil 1
(SHS215)
- - - - - - - - - - 3 - - - - - - 4 - -
Mesleki Yabancı Dil 2
(SHS228)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nörolojik Hastalıklar
(YBP154)
1 5 2 - 2 - 4 - 3 - - - - - - - - - - -
Psikoloji ve Davranış Bilimleri
(SHS131)
- - - - - - - - - - - - - - - 4 - - 2 -
Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi
(SHS210)
- - - - - 5 5 5 - 5 - - - 5 4 5 - 4 5 5
Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon
(SHS139)
- - - 5 - - - 5 - 5 - - - 4 5 5 4 3 5 3
Sağlık Sosyolojisi
(SHS213)
- - 2 - - - - 3 2 - - - - - - 1 - - - -
Sağlık Yönetimi
(YBP280)
- - - - - 3 - 3 2 3 - - - 2 1 - - - 2 -
Seminer
(YBP260)
3 5 2 4 - - - - - - - - - - - - - - - -
Sosyal Rehabilitasyon
(YBP276)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
(SHS125)
- - - - - - - - - 2 - - - 1 2 - 4 1 1 1
Temel Geriontoloji
(YBP167)
3 5 2 4 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Temel Mikrobiyoloji
(YBP155)
2 2 3 3 3 5 5 4 4 5 5 5 1 5 5 4 5 4 5 5
Tıbbi Terminoloji
(YBP169)
- - - - - - - - - - 5 2 2 - 2 2 2 4 - -
Topluma Hizmet Uygulamaları
(SHS102)
- - - - - - - - - - - - - 5 - - - - 4 5
Tütünün Sağlığa Zararları ve Kontrolü
(SHS123)
- - 2 - 1 2 - 2 - - - - - - - - - - - -
Uğraş Terapisi
(YBP284)
- - - - - 2 - - - - - 2 - - - 5 1 - - -
Yaratıcı Drama
(SHS230)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yaşlanma Biyokimyası
(SHS222)
- 4 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları 1
(YBP165)
5 2 5 - 5 3 2 3 - 1 - - 2 2 2 - - - 3 -
Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları 2
(YBP164)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları 3
(YBP269)
5 2 5 - 5 3 3 3 3 - - 5 2 - - - - - 3 -
Yaşlıda Romatolojik Hastalıklar ve Fiziksel Rehabilitasyon
(YBP253)
2 1 3 - 4 4 - 5 3 - - 2 5 - - 2 - - - -
Yaşlılarda Beslenme
(YBP257)
- 2 3 - - - 5 - - - - - - - - - - - - -
Yaz Stajı
(SH201)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
İlişkili ders sayısı / 40 15 17 17 11 14 14 14 16 11 15 9 12 9 13 18 16 13 9 19 14
İlişki ağırlığı 4853474041435158304631382343555440265743
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir