Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Bilim Adamları ve Buluşları
(SHS143)
- - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 1
Enfeksiyon Hastalıkları
(YBP255)
3 2 3 3 1 1 3 3 2 3 2 2 1 4 4 3 3 1 4 4
Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri
(YBP282)
- - 3 - - - - - - - - 2 - 1 - - - - - -
Farmakoloji
(SH112)
3 3 2 1 1 1 3 1 1 2 2 3 - - 3 2 1 - - -
Fizyoloji
(SH119)
- 1 - - - - 1 - - 3 - - - - 2 - - - 2 -
Gen Teknolojisinin Toplumsal Etkileri
(SHS204)
- - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
Geriatrik Psikiyatri
(YBP286)
2 3 - - 3 - - - - - - - - - - 1 - - - -
Hastane Enfeksiyonları ve Korunma
(SHS206)
- - - - 3 3 4 4 - - - 2 - 3 4 3 2 - 4 4
İlk Yardım
(YBP278)
- - - - 2 - 2 - - 1 5 2 - 1 3 1 3 - 2 1
Kişiler Arası İlişkiler
(SHS104)
- - - - - - - - - - - - - - - 5 - - 2 -
Kişisel Başarı Yöntemleri
(SHS212)
- - - - - - - - - - - - - - 2 - - - 2 2
Kronik Hastalıklar Bilgisi
(YBP162)
5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 5 3 2 3 3
Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi
(SHS210)
1 1 1 1 - 3 1 2 2 3 2 2 - 3 4 3 - 4 3 3
Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon
(SHS139)
- - - 5 - - - 5 - 5 - - - 4 5 5 4 3 5 3
Sağlık Yönetimi
(YBP280)
- - - - - 3 - 3 2 3 - - - 2 1 - - - 2 -
Seminer
(YBP260)
3 5 2 4 - - - - - - - - - - - - - - 2 -
Sosyal Rehabilitasyon
(YBP276)
1 1 4 1 - 2 - - 4 1 - 2 - 1 1 - - - - -
Standardizasyon ve Kalite Yönetimi
(SHS208)
- - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 -
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
(SHS141)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1
Temel Geriontoloji
(YBP167)
3 5 3 4 2 3 3 - 2 4 - 1 - 2 - - - - 3 5
Tıbbi Terminoloji
(YBP169)
- - - - - - - - - - 5 2 2 - 2 2 2 4 - -
Topluma Hizmet Uygulamaları
(SHS102)
- - 3 3 - - - 1 - 2 - - - 5 - - 2 2 4 3
Yaratıcı Drama
(SHS230)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yaşlanma Biyokimyası
(SHS222)
- 4 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları 1
(YBP165)
5 3 5 1 5 3 3 4 - 1 - 2 2 2 2 1 1 - 3 -
Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları 2
(YBP164)
5 5 2 1 4 4 2 2 1 1 1 3 1 2 2 2 3 - 1 -
Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları 3
(YBP269)
5 3 4 3 5 3 3 3 3 - - 5 2 - - - - - 3 -
Yaşlılarda Beslenme
(YBP257)
- 2 3 - - - 5 - - - - - - - - - - - - -
Yaz Stajı
(SH201)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
İlişkili ders sayısı / 29 13 16 16 14 12 13 15 13 11 15 9 15 8 15 18 15 13 8 20 12
İlişki ağırlığı 4249463736364137273826381840484132205335
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir