Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Acil Hasta Bakımı 1
(IAY169)
- 3 3 4 4 - - - - 5 3 1 2 - 3 3 3 4 2 2
Acil Hasta Bakımı 2
(IAY164)
- 5 - - - - - - - 3 - - - - - 4 5 - 5 4
Acil Hasta Bakımı 3
(IAY263)
4 5 4 3 3 5 4 1 3 5 3 5 3 3 3 4 3 3 4 5
Acil Sağlık Hizmetleri I
(IAY155)
2 5 3 2 - - - 3 5 1 - 3 2 - 5 4 2 - 5 5
Acil Sağlık Hizmetleri II
(IAY154)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Adli Tıp
(IAS208)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ambulans Ekipmanları
(IAS105)
- 5 - - - - - - - 3 - - - - 5 5 4 - 1 4
Beden Eğit. ve Vücut Geliş. II
(IAY162)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme 1
(IAS101)
3 4 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 2 4 3 3 4 3 2 2
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme 2
(IAS102)
4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 2 3
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme 3
(IAS201)
5 5 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 5 3 2
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme 4
(IAS202)
5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 2 5
Bilgi Sistemlerine Giriş
(SHS116)
- - - - - - - - - - - - - - - 3 3 - 3 1
Bilim Adamları ve Buluşları
(SHS143)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Drama
(IAS103)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Farmakoloji
(SH112)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fizyoloji
(SH119)
5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hastane Öncesi Alanda İletişim Becerisi ve Stres Yönetimi
(IAS203)
- - - - - - - - - - - - - - 5 5 5 3 1 2
İleri Yaşam Desteğine Giriş
(IAY168)
- - - - - - 3 - - 3 3 - - - - 3 2 3 2 2
İlk Yardım
(SHS126)
3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kişiler Arası İlişkiler
(SHS104)
- - - - - - - - - - - - - - - - 4 2 - -
Meslek Etiği
(SHS101)
- - - - - - - 3 - - - - - - 1 5 - 2 - 3
Meslek Etiği ve İletişim
(IAS204)
- - - - - - - - - - - - - - - 5 3 3 - 1
Mesleki Uygulama II
(IAY252)
- - - - 4 - 5 - - 5 5 - - - 3 3 3 3 2 2
Mesleki Uygulama1
(IAY261)
2 3 1 2 1 1 3 5 5 2 - 5 4 4 5 4 5 5 4 4
Mesleki Yabancı Dil 1
(SHS215)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 -
Mesleki Yabancı Dil 2
(SHS228)
5 5 5 4 3 4 5 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon
(SHS139)
- - 3 - - - - - 5 - - - 3 - 4 4 5 5 4 5
Sağlık Sosyolojisi
(SHS213)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
(SHS141)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
(SHS125)
- - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 4 -
Temel Yaşam Desteği
(IAY171)
4 2 - 5 5 - 1 - - 3 5 - - 5 5 4 5 5 5 3
Tıbbi Terminoloji
(IAY173)
- - - - - - - - - - - - - - - 2 2 - - 3
Topluma Hizmet Uygulamaları
(SHS102)
- - - - - - - - - - - - - - 2 5 - 2 2 4
Travma
(IAY166)
4 5 5 2 3 5 3 - 3 5 - 5 4 4 5 4 5 5 4 4
Vaka Canlandırma
(IAS206)
2 5 5 5 4 5 4 1 3 5 1 5 4 5 5 5 5 5 2 4
Yara Bakımı
(SHS226)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yaz Stajı
(SH201)
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5
İlişkili ders sayısı / 38 14 15 13 13 13 10 13 11 12 17 12 12 13 11 19 25 23 20 23 25
İlişki ağırlığı 5267535248445337506442514548779990767080
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir