Amaçlar

Hastane öncesi alanda acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında acil tıbbi müdahale yapabilecek, olay yerinden hastaneye ulaşıncaya kadar hastanın hayati bulgularını stabil hale getirecek veya getirmeye çalışacak ve bu durumu devam ettirecek, yetkisi kapsamındaki ilaç ve tıbbi aletleri kullanabilecek profesyonel sağlık elemanı yetiştirilmesini sağlamaktır.

Hedefler

Hasta ve yakınları ile iyi iletişim kurarak ve hastane öncesi alanda kazazede/hasta güvenliğini sağlayarak gerekli ilk yardım tekniklerini uygulayan ve kazazedeyi/hastayı uygun sağlık kuruluşuna teslim eden nitelikli ilk ve acil yardım teknikerleri yetiştirmektir.