Mezunların İstihdam Olanakları:

Mezun olan öğrenciler üniversite, devlet hastaneleri ve özel hastanelerin acil servisleri ve 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği´ne bağlı ambulans istasyonları ve komuta kontrol merkezinde iş bulabilmektedirler.