Amaçlar

Mezunlarının, tüm çalışma ortamlarında, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi, risklerin değerlendirilerek azaltılması ya da ortadan kaldırılması, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının yapılması ve çalışan ile çalışma ortamı uyumunun sağlanarak mevzuata uygun düzenlemelerin yapılması için gerekli bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacındadır.

Hedefler

Tüm çalışma ortamlarında; 1-Temel iş sağlığı ve kurallarına uygun çalışmaların yürütülmesi, 2-Çalışma alanına özgü iş güvenliği yapısının oluşturulması, 3-Ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, 4-Çalışan merkezli ve ergonomik düzenlemeler, 5-İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, 6-Tehlike kaynakları ve oluşan risklerin belirlenerek önlenebilmesini hedefler.