Program Hakkında Bilgi

İşyerlerindeki sağlık risklerinin azaltılması, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması, personelin iş ve meslek hastalıkları konusunda bilinçlendirilerek iş kazalarının önlenmesini sağlayacak ara insan gücü yetiştirilmesini sağlayacak programdır.
Program ISCED Kodu

861
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

2
Programın Özellikleri ve Tanımı

Tüm çalışma ortamlarının ihtiyaç duyduğu, ulusal ve uluslar arası yeterlilikte donanıma sahip iş sağlığı ve güvenliği personelinin yetiştirilmesi.
Egitim Şekli

Tam zamanlı