Kazanılan Derece:

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Teknikeri

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD/S notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS: 120´dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Önlisans