Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon alanında yeterli düzeyde kuramsal bilgiye sahiptir.

- Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.

- Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon alanında gerekli tasarım, laboratuvar çalışmalarını yürütür.

- Ofis programlarını ve mesleki bilgisayar programlarını kullanabilir.

- Tasarım ve Animasyon kavramlarını bilir. Temel tasarım ve animasyon konusunda bilgi sahibidir ve temel uygulamaları yapabilir.

- Animasyon yöntemlerini bilir ve animasyonlar yapabilir.

- İki boyutlu tasarım yöntemlerini bilir ve tasarımları yapabilir.

- Üç boyutlu tasarım yöntemlerini bilir ve tasarımları yapabilir.

- Web Tasarım Temellerini bilir, Web Sayfalarını tasarlayabilir.

- Modelleme Teknikleri konusunda temel kuramsal bilgilere sahiptir ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.

- İnternet Teknolojisi konusunda temel kuramsal bilgilere sahiptir ve dinamik web sayfaları tasarlayabilir.

- Görüntü İşleme Teknikleri konusunda temel kuramsal bilgilere sahiptir ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.

- Örgüt, İş Ve Toplumsal Etik Değerlere Uygun Davranır,

- Alanına İlişkin Bilgileri Analiz Etme, Yorumlama Ve Değerlendirme Becerisine Sahiptir,

- Öğrenme Gereksiniminin Sürekliliğini Kavradığını Gösterir,

- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- 1) - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.2.)Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- 1) - Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.2) - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.3) - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme

Ögrenme Yetkinligi

- 1) - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.2) - Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.3) - Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma