Program Hakkında Bilgi

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programında; Tıbbi bitkiler, aromatik bitkiler, baharat bitkileri, keyif bitkileri, boya bitkileri konularında eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programında 1 doçent ve doktoralı 2 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Programın temel amacı; öğrencileri tıbbi ve aromatik bitkileri yetiştirme konusunda güncel bilgi ile donatmak ve bu bilgileri uygulamaya aktarma yeteneği kazandırmaktır. Bölüm, eğitim-öğretim amacıyla kullanılan 3 da’lık bir araştırma alanına ile 200m2'lik bir seraya sahiptir.
Program ISCED Kodu

0811
Programın Kredisi

120
Programın Süresi

2 yıl (4 Dönem)
Programın Özellikleri ve Tanımı

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı, öğrencilerine verdiği ön lisans dersleri ve yaptırdığı bitirme ödevi çalışmaları ile teorik bilgi üretimi yanında, uygulamaya yönelik pratik üretim çalışmaları yapmayı görev edinmiştir. Özellikle, bölgenin iklim ve toprak koşullarında yetiştirilebilecek tıbbi ve aromatik bitkiler ve bu bitkilerin yetiştirme teknikleri konusunda uygulamalı araştırmalar yapılması ana hedefleri arasındadır. Uygulama ve eğitimi bütünleştiren bir ortam içerisinde, hayat boyu öğrenme ve hizmet verme konularında özgün meslek anlayışı geliştirerek, genelde tarım özelde Tıbbi ve Aromatik bitkileri yetiştiriciliği alanında, topluma hizmet edecek sorumlu ve çevreye duyarlı, aldığı eğitimini alanında pratik olarak kullanabilen ve uygulayabilen, 21. yüzyılın gereksinimlerine cevap verebilecek bilgi, donanım, yetenek ve beceriye sahip, iyi eğitimli ziraat teknikeri yetiştirilmesidir
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.