Mezunların İstihdam Olanakları:

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler önlisans programından mezun olan öğrenciler; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı merkez ve taşra teşkilatları, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, belediyelerin park ve bahçeler birimleri gibi kamu kurumları yanında, özellikle tıbbi ve aromatik bitki üretimi ve pazarlaması yapılan şirketlerde ve seralarda çalışma imkânına sahiptirler.