Önceki Programin Tanınması:

Daha önce lisans veya ön lisans seviyesinde eğitim almış olanlar, aldıkları dersin karşılığı Bilgisayar Programcılığı programında varsa ve öğrenciler bu durumlarını belgeledikleri takdirde ilgili derslerden muaf tutulurlar. Fakat dersten muaf olabilmek için alınan ders içeriğinin programdaki ders içeriği ile örtüşmesi ve alınan dersin kredisinin ve saatinin programdaki dersin kredisinden ve saatinden aşağı olmaması gerekmektedir.