Program Hakkında Bilgi

Teknolojideki sınır tanımayan gelişmeler; bilgisayar teknolojisinin kullanımını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle teknik çalışmalara ve teknolojideki gelişmelere katkıda bulunacak bilgisayar alanında teknikerler yetiştirmek amacıyla, uluslararası norm ve tanımlara uygun hazırlanmış kaliteli ve uygulama odaklı eğitimi vermektir. Bu program, 1996-1997 Eğitim ve Öğretim Yılında Bilgisayar Programlama Bölümü olarak 20 öğrenci alınarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlanılmıştır. Programın amacı; güncel ve bilgisayar eğitimi ve teknolojilerindeki problemleri tanımlama, analiz ve çözme kabiliyetine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi ve öğrendiklerini en iyi şekilde uygulamayı hedefleyen, mesleki, ahlaki ve sosyal sorumluluklarını bilen, insana, topluma, kültürel farklılıklara ve doğaya saygılı, takım çalışmasına uyumlu ve katılımcı teknikerler yetiştirmektir.
Program ISCED Kodu

481
Programın Kredisi

120
Programın Süresi

2 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

5. seviye mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.
Egitim Şekli

tam zamanlı