Kazanılan Derece:

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Seracılık programı önlisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Bu program, önlisans düzeyinde eğitim veren bir programdır.