Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7
Bitki Fizyolojisi
(SRP140)
3 2 2 2 2 2 2
Botanik
(SRP105)
3 2 2 2 2 2 2
Genetik ve Bitki Islahı
(SRP134)
3 2 2 2 2 2 2
Seralarda Sulama ve Drenaj
(SRP240)
3 2 2 2 2 2 2
Tarım ve Çevre Kirliliği
(SRP130)
3 2 2 2 2 2 2
Tarımsal Biyoteknoloji
(SRP244)
3 2 2 2 2 2 2
Tarımsal Ekoloji
(SRP109)
3 2 2 2 2 2 2
Üniversitede Yaşam Kültürü
(SRP127)
3 3 3 3 3 3 3
İlişkili ders sayısı / 8 8 8 8 8 8 8 8
İlişki ağırlığı 24171717171717
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir