Program Hakkında Bilgi

Sebze Yetiştiriciliği ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ile bu ürünlerin Muhafazası ve Organik Yetiştiriciliği konularında kamu ve özel sektörün gereksinimlerini karşılayabilecek ara eleman yetiştirilmesine yönelik olarak teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Seracılık Programı 2 yıllık programda, öğrenciler ilk yıl genel tarım dersleri, 2. yılda ise ağırlıklı olarak yazlık ve kışlık sebze yetiştiriciliği ile süs bitkileri yetiştiriciliği konusunda uygulamalı dersleri alırlar.
Program ISCED Kodu

0811
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

2 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Çukurova, iklim ve konum özellikleri itibari ile açıkta ve örtüaltında yetiştiriciliğin modern yöntemlerle gerçekleştirildiği bir bölgedir. Yüksek okul bünyesinde bulunan üretim ve araştırma amaçlı uygulama alanı ve seralar, çok sayıda sebze ile süs bitkileri tür ve çeşitlerinin yetiştirilmesine olanaklar sağlamaktadır. Programda 1 doçent ve doktoralı 2 öğretim elemanı bulunmaktadır. Programda sebze ve süs bitkilerinin yetiştiriciliği ve üretim tekniklerini bilen ve pazarlama yeteneğine sahip ara elemanlar yetiştirilir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Uygulamalı derslerde öğrenciler birebir üretimin içinde yer almaktadırlar.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.