Staj Süresi ve Yeri

30 iş günü. Öğrenciler üniversitelerin Ziraat Fakültesinin çeşitli bölümlerinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı merkez ve taşra teşkilatları, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, belediyelerin park ve bahçeler birimleri gibi kamu kurumları yanında özellikle sebze ve süs bitkileri üretimi yapan şirketlerde, fide-fidancılık sektöründe ve seralarda staj yapma imkânına sahiptirler.

İş Temelli Öğrenme

-