Mezunların İstihdam Olanakları:

Seracılık Programından mezun olan öğrenciler; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı merkez ve taşra teşkilatları, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, belediyelerin park ve bahçeler birimleri gibi kamu kurumları yanında özellikle sebze ve süs bitkileri üretimi yapan şirketlerde, fide-fidancılık sektöründe ve seralarda çalışma imkânına sahiptirler.