Amaçlar

Bilgisayar Destekli Tasarım Programı’nın amacı, sanatı teknoloji ile bütünleştirerek, her türlü grafik tasarım uygulamasını çağın gerektirdiği ekipmanlar ile yapabilen, konu ile ilgili yazılım ve donanımlara hâkim, desen, illüstrasyon tekniklerini bilen ve uygulayan, iki boyutlu ve üç boyutlu görsel ürünler ortaya çıkarabilen, metin yazımı ve reklâmcılık becerileri kazanmış, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman yetiştirmektir.

Hedefler

Bilgisayar Destekli Tasarım Programı’nın hedefi, sanatı teknoloji ile bütünleştirerek, her türlü grafik tasarım uygulamasını çağın gerektirdiği ekipmanlar ile yapabilen, konu ile ilgili yazılım ve donanımlara hâkim, desen, illüstrasyon tekniklerini bilen ve uygulayan, iki boyutlu ve üç boyutlu görsel ürünler ortaya çıkarabilen, metin yazımı ve reklâmcılık becerileri kazanmış, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman yetiştirmektir.