Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olma.

- Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilme.

- Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olma.

- Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.

- Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.

- Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz edebilir.

- Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.

- Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.

- İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.

- Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.

- Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.

- Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.

- Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizebilir ve animasyonlar hazırlayabilir.

- Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.

- Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.

- Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma

- Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.

- Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.

- Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.

- Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.