İlişikinin Düzeyi
Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
1 2 3 4 5 Mühendislik 
Temel Alan Yeterlilikleri
No Programın Temel Öğrenme Kazanımları
(Makine)
1234567891011121314151617181920
BİLGİKuramsal, Olgusal155234213135313422114
251442233112222223112
BECERİLERBilişsel, Uygulamalı144344314134424344113
255555334345544434124
321211512114451115111
443333225434433454235
541423242121233433111
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
14214413235215
YETKİNLİKLERÖgrenme Yetkinligi 141133122423322343342
24535533434554443124
YETKİNLİKLERIletisim ve Sosyal Yetkinlik111111111111111111111
211111111111111111541
311111512114451115111
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik144433232333322334233


 Mühendislik  Temel Alan Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5 Düzey(Ön lisans Eğitimi)
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
YETKİNLİKLER
Ögrenme Yetkinligi
YETKİNLİKLER
Iletisim ve Sosyal Yetkinlik
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
1-Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.

2-Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.

1-Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.

2-Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.

3-Teknik resim yapar

4-Algoritmik düşünür.

5-Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.

1-Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.

1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.

2-Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

2-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

3-Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.

1-Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.