Amaçlar

Turizm ve otel işletmeciliği alanında evrensel insani değerlere bağlı, konusunda uzman ulusal ve uluslararası işgücü taleplerini karşılayabilecek iş gücünün yetiştirilmesidir.

Hedefler

Sürdürülebilir turizmi temel alan eğitim anlayışıyla turizm ve otel işletmeciliği alanında evrensel insani değerlere bağlı, konusunda uzman ulusal ve uluslararası iş gücü taleplerini karşılayabilecek iş gücünün yetiştirilmesinde en iyi kurum olabilmek.