Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15
Almanca I
(UAL101)
4 3 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 2 5 5
Beslenme İlkeleri ve Menü Planlama
(ATO111)
3 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5
Çevre Koruma
(ATO214)
3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 1 1 4 4 4
Dekorasyon Hizmetleri
(ATO220)
3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 1 1 3 4 3
Dünya Mutfağı
(ATO224)
4 4 5 4 5 3 4 5 3 4 4 5 4 4 5
Endüstriyel Yiyecek Üretimi I
(ATO219)
4 4 5 4 5 5 3 4 5 4 3 4 5 3 4
Endüstriyel Yiyecek Üretimi II
(ATO222)
4 4 5 4 3 5 3 4 4 5 5 4 4 5 4
Genel Muhasebe
(ATO114)
2 2 4 - 3 3 4 5 3 4 3 3 4 - -
Genel Turizm
(ATO113)
3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 1 1 4 4 3
Gıda Teknolojisi
(ATO112)
5 4 4 3 4 5 5 4 3 4 5 4 5 4 4
Gıda ve Personel Hijyeni
(ATO215)
4 4 4 5 3 4 5 4 5 3 4 5 5 4 5
İnsan Kaynakları Yönetimi
(ATO202)
4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 2 2 4 4 4
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
(ATO216)
1 1 1 - 4 4 4 5 4 2 - - 5 4 3
Kat Hizmetleri
(ATO104)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4
Kat Hizmetlerinde Temizlik İşlemleri
(ATO210)
4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 3
Kongre ve Fuar Yönetimi
(ATO217)
2 3 4 5 4 5 5 4 4 3 2 3 4 4 4
Konukla İletişim
(ATO211)
5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 5
Meslek Etiği
(ATO212)
- 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 1 3 5 4
Mesleki Yabancı Dil I (Almanca)
(ATO205)
3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4
Mesleki Yabancı Dil I (İngilizce)
(ATO203)
2 2 4 2 4 4 3 4 3 4 - 5 1 1 3
Mesleki Yabancı Dil II (Almanca)
(ATO208)
4 5 4 5 3 4 5 4 5 3 5 5 4 4 5
Mesleki Yabancı Dil II (İngilizce)
(ATO206)
2 2 4 2 4 4 3 4 3 4 - 5 1 1 3
Oda Servisi
(ATO221)
3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 2 2 4 5 4
Otel İşletmeciliği
(ATO102)
3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 1 1 3 3 3
Otelcilik Otomasyon Sistemleri
(ATO108)
3 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 5 4 5 4
Ön Büro Hizmetleri
(ATO103)
3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 1 2 4 3
Ön Büroda Oda İşlemleri
(ATO204)
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 2 4 4 4
Temizlik Hizmetleri İşletmeciliği
(ATO110)
5 5 4 4 3 4 - 5 5 4 3 3 4 4 4
Temizlik Malzemeleri Kullanımı ve Denetimi
(ATO109)
4 4 5 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5 4 5
Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acenteciliği
(ATO201)
3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 4 4 4
Turizm Coğrafyası
(ATO213)
3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 1 1 3 5 4
Turizm Ekonomisi
(ATO101)
4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 4 3
Turizm Endüstrisinde Havacılık
(ATO218)
4 5 4 3 4 5 3 4 4 4 5 5 4 3 4
Turizm Mevzuatı
(ATO116)
3 3 - 2 3 2 2 2 2 5 3 3 5 5 2
Turizm Pazarlaması
(ATO223)
4 4 4 2 3 3 4 5 5 4 3 3 4 4 5
Yabancı Dil 2 (Almanca)
(YDA132)
5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4
Yaz Stajı Değerlendirme
(ATO209)
4 4 3 5 5 3 4 4 4 5 3 3 4 4 4
Yiyecek İçecek Servisi I
(ATO105)
5 5 4 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 5 5
Yiyecek İçecek Servisi II
(ATO106)
4 5 4 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5
Ziyafet Servisi Yönetimi
(ATO207)
4 4 4 3 5 5 4 3 5 4 4 5 5 4 5
İlişkili ders sayısı / 40 39 40 39 38 40 40 39 40 40 40 37 39 40 39 39
İlişki ağırlığı 137145146138149152144157153157114129152157156
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir