Mezuniyet Koşulları:

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ya da UB notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır.