Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

Ölçme ve değerlendirme Çukurova Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği esas alınarak yapılır.