Mezunların İstihdam Olanakları:

Dış Ticaret ön lisans programından mezun olanlar kamu sektöründe Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve bağlı birimlerinde yine kamu bankalarının kambiyo bölümünde görev alabilirler.
Dış Ticaret ön lisans programından mezun olanlar özel sektörde ithalat-ihracatla uğraşan tüm firmaların dış ticaret departmanlarında, bankaların kambiyo bölümlerinde, gümrük komisyoncuları yanında, ulusal ve uluslararası lojistik firmalarında ve sınavlarda başarılı oldukları takdirde B karnesi alarak “Gümrük Müşavir Yardımcısı” unvanı ile çalışabilmektedirler.