Kazanılan Derece:

Eğitimini başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması ile Sualtı Teknikeri (55 ve Basınç Odası Operatörü (25 seans basınç odası stajını müteakiben) ünvanı verilir. 

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

ÇÜ. Yumurtalık MYO nun öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, İşyeri Uygulamalı Eğitimi (80 işgünü, 55 dip saati dalış olmak üzere İşyeri Uygulamalı Staj Eğitimi) çalışmalarından başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış (120 AKTS), ağırlıklı genel not ortalamasını en az 50 (4.0 üzerinden en az 2.00) düzeyine çıkarmış ve Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Sualtı Teknolojisi programının ön lisans diploması verilir.
Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Ön Lisans Diploması