Özel Kabul Koşulları:

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak, sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Üniversite Tanıtım Kataloğunda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtiçi veya yurtdışından gelen öğrenciler bölümde Türkçe olarak verilen dersleri alabilirler.

Öğrenciler her ne kadar yatay geçiş veya kontenjandan Programımıza girebilseler de, aşağıdaki kara ve su hareketlerini zorlanmadan yapabilmelidirler. Kayıt için gelecek tüm öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp Fakülteleri Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı’ndan veya özel Hiperbarik Tıp Merkezlerinden, dalışa yeterlilik raporu almaları gerekmektedir.

Programa girmeyi hak eden öğrenciler, kendi kişisel dalış malzemelerini (Maska, palet, şnorkel, yüzerlik ceketi-BC, regülatör, patik, ağırlık kemeri) ilk eğitim-öğretim dönemi sonuna kadar kendileri tamamlamakla yükümlüdürler. Her yıl, bahar döneminde Akdeniz sahillerindeki bir dalış Kulübüne eğitim gezisi düzenlenir. Öğrenciler bu gezilerdeki konaklama ve tekne-dalış masraflarına katkıda bulunurlar. Programımıza girecek öğrencilerin, özellikle, bu hususları dikkate almaları gerekmektedir.

Kara ve su hareketleri kapsamı şu şekildedir:
a. Temel kara hareketleri:
(1) Takım sıçraması
(2) Sınav
(3) Mekik
(4) Palet vurma
(5) Yerde makas
(6) Barfiks çekme (pull-up)

b. Su hareketleri:
(1) Serbest yüzme (maksimum 12 dakikada 300 metre)
(2) Ellerini kullanmadan su üzerinde kalabilme