Program Hakkında Bilgi

Çukurova Üniversitesi Yumurtalık Meslek Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Programı, özellikle Sualtı inşaatları, sudaki gemilerin karaya çekilmeden onarımı, sörvey çalışmaları, sualtı arama-kurtarma çalışmaları, sualtı boru ve iletişim hatlarının döşenmesi, sualtı boru hatlarının bakım-onarım işleri, basınç odası kullanma, dalış projeleri geliştirme, dalış organizasyonları ile ilgilenen deniz ticaret firmalarının ihtiyaç duyduğu birimlerde çalışacak elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Sualtı Teknolojisi programı öğrencileri; Temel mühendislik dersleri yanında, Sualtı Malzeme Bilgisi, Sualtı Kesme ve Kaynak, Teknik Resim, Dalış Fiziği, Deniz Biyolojisi, Dalış Sağlığı, İleri Dalış Teknikleri, Temel Dalgıçlık, Dalış Sistemleri, SCUBA Dalgıçlığı, Sualtı Arkeolojisi, Sanayi Dalgıçlığı, Kurtarma Dalgıçlığı, Hiperbarik Sistemler ve Tedaviler, Karışım Gaz Dalgıçlığı, Gemicilik, Sualtı Patlayıcıları ve Sinsi Cisimler, Sualtı Film ve Fotoğrafçılığı, Sualtı Turizmi, Sualtı Yapıları ve Danışmanlığı, Sualtı Projeleri, Dalış Mevzuatı, Navigasyon konularda etkin bir öğretim programını takip ederler.
Program ISCED Kodu

525
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

2
Programın Özellikleri ve Tanımı

Dünya genelinde hızla gelişen denizcilik sektörünün, sualtına yönelik dalışa dayalı faaliyetlerinde, bilim ve teknolojinin ürettiği çıktıları kullanarak, pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış ve gerektiğinde analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip, nitelikli ve mesleki açıdan yetkin teknikerler yetiştirmektir.
Egitim Şekli

Yüz yüze