Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Temel mühendislik bakış açısı ile, Dalış alanında karşılaşılan malzeme ve donanımla ilgili problemlerini tanımlar, analiz eder, yorumlar ve çözme becerisi kazanır, algoritmik düşünür.

- Teknik resim, ve alanına özgü teknik dili kullanarak teknik iletişim kurar.

- Sualtı faaliyetlerini hukuki mevzuat, biyolojik ve rekreasyonel anlamda sorgulama yeteneği kazanır

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Sualtı mühendislik uygulamalarında, meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir

- Sualtı mühendislik işlerinde problemlerinin incelenmesinde dalışların güvenliği ile ilgili tedbirleri alır, deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar

- Sualtında karşılaştığı öngörülmeyen sorunlara çözüm bulma ve sorumluluk alabilme.

- Denizcilik ve gemicilik bilgilerine sahip olma ve uygulayabilme

- Dalışla ilgili mühendislik faaliyetlerinde, takım halinde ve bireysel olarak, sualtı inşa ve onarımlarında, sörvey çalışmalarında, batıkların kurtarılmasında veya batmamış geminin su üstünde tamirinin gerçekleştirilmesinde, arama ve kurtarmada, boru hattı döşenmesinde ve bakım işlemlerinde çalışır.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Dalış teknikleri ve güvenlik bilgilerini kullanarak dalış amirliği yapabilme

Ögrenme Yetkinligi

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu, alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler, gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

Alana Özgü Yetkinlik

- Mesleğinin gereksinimlerini karşılayacak biçimde bir sistemle ilgili (basınç odası, dalış sistemi, dalış planı, malzeme ve teçhizatın seçimi, kurulumu), süreci planlayabilme becerisi kazanır.