Program Hakkında Bilgi

Su Altı Teknolojisi Programı Yumurtalık Meslek Yüksekokulu'nda ilk defa 2010 yılında eğitim vermeye başladı. Programda, ülkemizde önemli bir alan olan ve eksikliği hissedilen profesyonel sualtı adamı alanında ara teknik eleman ihtiyacını karşılaya yönelik eğitimler verilmektedir. Eğitim çıktıları sualtı inşaatları, sudaki gemilerin karaya çekilmeden onarımı, sörvey çalışmaları, sualtı arama-kurtarma çalışmaları, sualtı boru ve iletişim hatlarının döşenmesi, sualtı boru hatlarının bakım-onarım işleri, basınç odası kullanma, dalış projeleri geliştirme, dalış organizasyonları kurma ve yönetme yeteneğine sahip teknik elemanlardır.
Program ISCED Kodu

525
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

2 Yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Sualtı Teknolojisi Programları; Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı'nın 02.9.1997 tarih ve 3098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Profesyonel Sualtı Adamları Yönetmeliği ve MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 17.11.2003 tarih ve 255 sayılı “I. Sınıf Dalıcı Eğitim Programı” hakkındaki kurul kararına uygun olarak hazırlanarak Yükseköğretim Kurulu’nun onayı ile açılmaktadır. Su altı Teknolojisi iki yıllık ön lisans programıdır. Programda 2 yıl eğitim verilmektedir. İlk yıl serbest dalış, can kurtarma ve aletli dalış eğitimi verilmekte ve öğrenciler ilk yılın sonunda kamu ve özel kuruluşlarda alanında staj yapabilmektedirler. Sualtı Teknolojisi Programı’ndan mezun olan adaylar Profesyonel Sualtıadamı yeterlik belgesi almak için liman başkanlıklarına başvurarak öğrenimleri süresince toplam 50 saat dalış yaptıklarını gösteren dalış kayıt defteri ve Basınç Odasında fiilen 25 saat dalış yaptıklarını tasdikli dalış kayıt defteri ile diğer evrakları ilgili liman başkanlıklarına ibraz ettiklerinde, “Birinci Sınıf Dalgıç ve Tazyik Odası Operatörü” yeterlik belgesini almaktadır.
Egitim Şekli

Tam Zamanlı