Mezunların İstihdam Olanakları:

Sualtı Teknolojisi mezunlarının çalışma olanakları, devlet kuruluşlarından daha çok özel Denizcilik ve Sualtı İnşaatı işletmelerinde, petrol şirketlerinde, sualtı danışmanlık ve projelendirme şirketlerinde, yurtiçi ve yurtdışı dalış şantiyelerde, tersanelerde, özel dalgıçlık ve kurtarma şirketlerinde, Turizmde
sualtı dalış merkezlerinde, “basınç odası” bulunan hastane ve Hiperbarik Oksijen Tedavi ve Yara Bakım Merkezleri’nde olmaktadır. Devlet kuruluşlarında ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri bağlı kurumlarda, Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet Hastanelerinde, Birinci Sınıf
Dalgıç veya Tazyik Odası Operatörü olarak çalışmaktadırlar.