Kazanılan Derece:

Teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere "önlisans diploması" verilir ve bu diplomaya sahip olanlar tekniker olarak çalışabilir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Organik Tarım önlisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için, ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarması, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması, 30 iş günü (8 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması gerekir.
Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Önlisans