Kazanılan Derece:

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümü ile stajı başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Bu program ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.