Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

Bölümümüzdeki her dersin değerlendirmesinde bir ara sınavı, bir genel sınav yapılmaktadır. Ara sınavın yüzde kırkı, dönem sonu sınavının ise yüzde altmışı esas alınarak bağıl sistem sonucuna göre öğrencinin başarı notu ortaya çıkmaktadır. Dersi alan öğrencilerin başarı seviyesine göre başarı derecesi ortaya çıkmaktadır. Öğrenciler dönem sonu sınavında başarısız oldukları takdirde ya da başaro ortalamalarını yükseltmek için bütünleme sınavına girme hakkına sahiptirler. Final sınavında ve bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenciler ilgili dersi yaz okulunda, eğer kendi üniversitesinde ders açılmışsa, kendi üniversitesinden, açılmamışsa başka bir üniversiteden ilgili ders tekrar alabilirler.