Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
(MV-143)
2 3 2 5 1 2 4 3 2 2
Dış Ticaret İşlemleri
(MV235)
4 4 4 4 4 2 1 - 2 -
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
(MV-236)
4 4 4 4 4 2 1 - 2 -
Finansal Yatırım Araçları
(MV-138)
3 3 3 2 3 2 1 1 1 -
Finansal Yönetim
(MV231)
4 4 4 4 4 2 1 - 2 -
Genel İşletme
(MV133)
1 1 4 - 4 1 1 1 - -
Genel Muhasebe 1
(MV121)
4 4 4 4 4 2 1 - 2 -
Genel Muhasebe II
(MV-122)
4 4 4 4 4 2 1 - 2 -
İletişim
(MV-124)
2 - - - - - 4 - 2 -
İstatistik
(MV-146)
4 4 4 4 4 4 1 1 2 2
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
(MV-234)
4 4 1 - 1 - - - - 5
Kalite Yönetim Sistemleri
(MV239)
- - - - - 4 - - - 5
Kamu Maliyesi
(MV-128)
3 3 3 3 3 3 1 - - 1
Makro Ekonomi
(MV-126)
2 2 3 4 4 3 1 - - 1
Mali Tablolar Analizi
(MV-252)
4 4 4 4 4 4 1 - 3 1
Maliyet Muhasebesi
(MV245)
4 4 4 4 4 2 1 - 2 -
Meslek Etiği
(MV-240)
3 3 1 - 1 - - - - 5
Mesleki Matematik
(MV-129)
2 2 2 4 4 4 2 1 - -
Mikro Ekonomi
(MV-125)
3 3 3 3 3 3 1 - - -
Muhasebe Denetimi
(MV-232)
4 4 4 4 4 2 - - 1 -
Ofis Programları II
(MV-142)
4 3 5 4 3 4 4 4 5 3
Ofis Programları l
(MV-139)
4 4 3 3 4 4 3 4 3 4
Paket Programlar I*
(MV227)
4 5 3 3 4 4 4 3 5 3
Paket Programlar II
(MV-228)
4 3 5 4 3 4 4 4 3 4
Staj
(MV247)
- 5 4 - 4 - - 3 3 -
Şirketler Muhasebesi
(MV287)
4 4 4 4 4 4 1 1 3 1
Temel Hukuk
(MV-127)
2 - - 1 - - - 2 - 2
Ticaret Hukuku
(MV-130)
5 1 2 1 2 1 2 2 1 4
Türk Vergi Sistemi
(MV-230)
4 4 2 2 2 1 - 1 1 1
Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği
(MV-248)
2 3 2 2 - 3 2 3 - -
Vergi Hukuku
(MV229)
5 - 3 2 3 2 1 1 - 2
İlişkili ders sayısı / 31 29 27 28 25 27 26 24 16 20 17
İlişki ağırlığı 99929183897144354746
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir